Tek Celsede Sinema

16.02.2020
373

Sinemanın çok değerli bir sanat olduğunu hepimiz biliyoruz. Sinema ile hukuk arasında da yakın bir bağlantı vardır. Her ikisi de hayatından içinde geçen hikayeler barındırır. Bu sebeple de insanları etkiler.

Hukukun gerçekliğine nazaran sinemanın daha anlaşılır olduğu kabul edilebilir; şöyle ki, bir filmde geçen hukuki olayları aklımıza daha kolay kazırız. Neden? Çünkü, film sadece saf hukuki bir sorunu izleyiciye aktarmaz, aynı zamanda o sorun nedeniyle bireysel ve toplumsal sonuçları da sunar. Maddi olayların, olguların psikolojik etkilerini de sunar.

Sinema ile hukuk arasındaki bir diğer bağlantı da, sinemanın bir sanat oluşundan ötürü yaratıcıları ve yararlanıcıları bakı- mından bir hak ve özgürlük oluşturması: düşünce ve ifade özgürlüğü, sanat hakkı gibi… Ayrıca sinema çalışanları özel- likli bir meslek grubunu oluşturduklarından, hakları ve ken- dileri de hukukun konusunu teşkil eder. Mesela sinema üze- rindeki telif hakkı ise hukukun başka dalını teşkil eder gibi birçok örnek verebiliriz. Genel olarak sinemanın, hukukun birçok dalını ilgilendirdiğini de söyleyebiliriz.

1957 yapımı 12 Kızgın Adam filminden bir sahne

Sinemanın bir türü olarak hukuk filmlerine gelecek olursak, bu alanda çalışan akademisyenlerin iki farklı görüşünün or- taya çıktığını görürüz: Bir yaklaşıma göre, yaşadığımız top- lumda hukuk ve adaletten beklentilerimizi, filmlerin kendilerine özgü yollarla bize nasıl aktarıldıklarını inceleme konusu yapmıştır. Yani filmler toplumdaki hukuk söylemini hareket imajını kullanarak görsel olarak somutlaştırır. Diğer yakla- şım, filmi hüküm vermenin ve iletişim formunun bir vasıtası olarak görmektedir. Filmler hukukun ne olduğuna değin bilgiler vermektedir. Böylece de sosyal ilişkilere filmler vası- tasıyla yön vermek istenilmektedir. Bir tür olan hukuk film- leri de bunları kapsamaktadır ve hukuk, izleyiciye kimi za- man adil olarak gösterilir, kimi zaman ise adaletsizlikle öz- deşleştirilir.

Hangi değerli isimlerin aslında birer hukukçu olduğuna baktım ve yaptığım araştırmalarımın sonucunu sizlerle pay- laşmak isterim. Turgut Özakman, Hilmi Yavuz, Halit Kıvanç, Ali Kırca, Armağan Çağlayan, Alpay Nazikioğlu, Ece Temel- kuran…

Size izlemenizi tavsiye edeceğim hukuk filmlerine gelecek olursak:

12 Kızgın Adam, Bülbülü Öldürmek, Nuremberg Mahkemesi, Bir Cinayetin Anatomisi, Hüküm, Birkaç İyi Adam, Şeytanın Avukatı, Amistad, Jüri, Sanık, Suikast ve daha birçok izlen- mesi gereken hukuk filmleri… Şimdiden keyifli izlemeler dilerim.

EZGİ BİLİR, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

YARARLANILAN KAYNAKLAR

www.hukukkurami.net
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
Consensus Dergisi
Consensus Dergisi 2017 yılından beri basılı ve web yayıncılığında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.