Sosyoloji

REKLAM ALANI
Toplumsal kurallar uygun davranışları tanımlar. Bazı davranışlar doğru kabul edilip onaylanır, bazı davranışlar yanlış kabul edilip yasaklanır. Kuralları ihlal eden...
15.12.2020
801
Anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, düzgüsüz. Normal: Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun....
15.12.2020
378
MODERNLİK VE YABANCILAŞMA Modernlik üzerine düşünen  ve yazan  bazı düşünürler,  modernliğin  başlangıç  dönemi  olarak  Rönesans, Reform ve 1492 Amerika’nın keşfini...
15.12.2020
382
Spengler, yaşadığı dönem itibari ile (1880-1936); siyasal ve sosyal bunalımlara şahitlik etmiş, dünya çapında etkili fikir akımlarının ortaya çıkışına şahit...
06.12.2020
535
Kitle psikolojisi bize belirli bir amaç uğruna bir ara- ya toplanan bir yığın insanın bütün halinde davranışlarını etkileyen düşüncelerini, inançlarını,...
05.02.2020
521
Burçlar tartışmasız her kesimin olumlu veya olumsuz söylemleriyle dile getirdiği yegane sohbetlerin başını çekmektedir. İşte tam da bu konu üzerine...
05.02.2020
578