Hukuk

REKLAM ALANI
Uzun zamandır kulislerde (Adalet saraylarında, hukukçuların odasında) gördüğümüz adalet tanrıçası heykelinin adını THEMİS olarak zikretmekte ve bilmekteyiz. Hatta internet üzerinden...
14.12.2020
793
Bu yazıya başlamadan önce, kendimize küçük bir soru sormamız gerekiyor: “Sizce toplumumuz, ga- zetelerin üçüncü sayfa haberlerine alıştı mı?” Esrarengiz...
07.12.2020
329
Günümüz Türkiye hukuk sisteminde; temel hak ve özgürlüklerin korunması, eşitsizliklerin giderilmesi, sosyal hayatın dengede tutulması, çifte  standartların kaldırılması, devletin bireyi...
07.12.2020
580
Sanık Turhan Günay, Mehmet Altan ve Şahin Alpayhakkında bir koruma tedbiri olan “tutuklama kararı verilmesi üzerine bu sanıklar tutuklu yargılanmaya...
06.12.2020
471
Türkiye bugün itibariyle enerjide %75 civarında dışa bağımlıdır. Bir birim hizmet veya mal üretirken Avrupa Birliği ortalamasından neredeyse iki kat...
05.09.2020
2.333
Kanun Hükmünde Kararnamelerin MahiyetiBilindiği gibi, 20.yüzyılın ortalarından itibaren hu- kuk devletlerinde, yürütme organının yasama ve yargı organları karşısında güç kazanması...
16.02.2020
649
Sinemanın çok değerli bir sanat olduğunu hepimiz biliyoruz. Sinema ile hukuk arasında da yakın bir bağlantı vardır. Her ikisi de...
16.02.2020
350
Günümüz hukuk sistemlerinin oluşmasında me’haz olarak nitelendirebileceğimiz çalışmalar, değişik toplumlar tarafından yapılagelmiştir. Roma huku- kunun modern hukuk sistemlerine ve bilhassa...
16.02.2020
735
Sporun hemen her alanda ulaştığı ekonomik güç ve etkilediği kesim dikkate alındığında bu etkileşim sonucunda Spor Hukuku olarak adlandırılan bir...
09.02.2020
551
Modern toplumlarda insanlar, haklarını yargı önün- de ararlar. Toplumsal sözleşmelerde insanların haklarını aramak için bizzat kuvvete başvurmama- ları, haklarını yetkili...
09.02.2020
643